Постављено 86 метара еластичне заштитне ограде у улици Кнеза Лазара