Потписан споразум о реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину између Општине Куршумлија и Националне службе за запошљавање