Позив физичким лицима да изврше категоризацију угоститељских објеката у којима пружају услуге смештаја