Позив грађанима да доставе своје предлоге развојних циљева и мера за израду Плана развоја општине Куршумлија