Позив за пријаву штете од елементарне непогоде на стамбеном објекту у својини грађана

Четвородневна акција сузбијања комараца на територији општине Куршумлија
2. јула 2020.
Једно лице 2003. годиште позитивно на корона вирус у Куршумлији
4. јула 2020.

Позив за пријаву штете од елементарне непогоде на стамбеном објекту у својини грађана

У складу са Законом о обнови након елементарне и друrе непагоде и Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу елементарне непогоде, Општина Куршумлија позива грађанке и грађане општине Куршумлија који су претрпели штету од елементарних непогода на стамбеним објектима у својини грађана током јуна месеца, да исту пријаве у периоду од 01.7.2020. године до 31.7.2020. године, а најкасније до истека 15 дана од дана проглашења ванредне ситуације на делу територије општине Куршумлија.

Пријаве штете се подносе искључиво преко писарнице општине Куршумлија, шалтер број 6, сваког радног дана у времену од 07.00 до 15.00 часова, на прописаном обрасцу који се може преузети у згради Општине Куршумлија, услужни центар, писарница, шалтер број 6, сваког радног дана у времену од 07.00 до 15.00 часова или путем следећег линка:

Пријаве упућене ван (пре или касније) прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити раэматране од стране Комисије.

За све додатне информације, грађанке и грађани се могу обратити Драгану Миленковићу, председнику Комисије за процену штете од елементарних непогода, лично или на број телефона 027/381-402, локал 124, сваког радног дана у времену од 07.00 да 15.00.