Позив за пријаву штете од елементарне непогоде на стамбеном објекту у својини грађана