Препорука за организацију рада малопродајних објеката током трајања ванредног стања

Општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија, на седници одржаној дана 04.05.2020. године донео је препоруку за организацију рада малопродајних објеката током трајања ванредног стања, од 07.00 до 17.00 часова.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на 10 m2 уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.