Привремени правни заступници

Датум Број Име и презиме странке
19.06.2020. 01-465-16 Павићевић Драгослав
29.06.2020. 01-465-22 Петровић Марија
21.09.2020. 01-465-12 Анђелковић Милован, Анђелковић Милунка
09.12.2020. 01-465-47 Маринковић Станица
11.01.2021. 01-465-72 Васић Радомир
11.01.2021. 01-465-53 Степић Божидар
11.01.2021. 01-465-47 Кузмановић Даница, Кузмановић Борка
20.01.2021. 01-465-42 Степић Жарко, Степић Периша
26.04.2021. 01-465-118 Величковић Ђурђе
06.05.2021. 01-465-103 Лукић Љубомир, Ђурђевић Стојадинка
06.05.2021. 01-465-79 Митић Вера
06.05.2021. 01-465-70 Павловић Милан
07.05.2021. 01-465-119 Урошевић Миливоје
04.05.2021. 01-465-132 Величковић Јездимир
12.05.2021. 01-465-121 Лукић Радош
12.05.2021. 01-465-104 Лукић Радош
28.05.2021. 01-465-137 Лукић Радош
28.05.2021. 01-465-140 Радојковић Радомир, Радојковић Младен, Радојковић Томислав
28.05.2021. 01-465-143 Јовановић Брзомир, Јовановић Десанка
28.05.2021. 01-465-170 Величковић Десимир
19.07.2021. 01-465-254 Радоњић Добросав
19.07.2021. 01-465-114 Костић Радмила
20.07.2021. 01-465-249 Милићевић Радивоје
20.07.2021. 01-465-70 Павловић Вујадин
21.07.2021. 01-465-53 Величковић Милутин
21.07.2021. 01-465-251 Милићевић Драгомир, Милићевић Милорад, Милићевић Миодраг
26.07.2021. 01-465-94 Николић Чедомир
26.07.2021. 01-465-66 Јездић Биљана, Матовић Милан
26.07.2021. 01-465-91 Николић Радомир
27.07.2021. 01-465-57 Раденковић Мирослав
27.07.2021. 01-465-74 Стојановић Радивој
28.07.2021. 01-465-77 Радивојевић Драгомир
29.07.2021. 01-465-15 Антић Радмила, Цветковић Мирка
30.07.2021. 01-465-35 Илић Славимир
02.08.2021. 01-465-215 Аврамовић Виктор
04.08.2021. 01-465-86 Радивојевић Драгомир, Стојановић Радивој
04.08.2021. 01-465-46 Илић Славимир
04.08.2021. 01-465-98 Илић Славимир
06.08.2021. 01-465-90 Стојановић Радивој
26.01.2022. 01-465-105 Петровић Марија
27.01.2021. 01-465-103 Лукић Предраг