Produžava se rok javnog oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora – lokala u ul. Vuka Karadžića

Počela sa radom foto-kolonija „Đavolja Varoš“
15. novembra 2017.
Radnici kuršumlijskog komunalnog preduzeća ulepšavaju grad
15. novembra 2017.
Prikaži sve

Produžava se rok javnog oglasa za izdavanje u zakup poslovnog prostora – lokala u ul. Vuka Karadžića

Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine objavljuje o produženju roka Javnog oglasa o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora – lokala u ulici Vuka Karadžića br. 22, površine 56 m2, na katastarskoj parceli br. 5059 KO Kuršumlija, objavljen dana 02.11.2017. godine.

Otvaranje ponuda obaviće se dana 24.11.2017. godine sa početkom u 10 časova, u sali Skupštine opštine Kuršumlija. Pismene ponude se dostavljaju najkasnije do 24.11.2017. godine, do 9 časova na adresu Opštinske uprave opštine Kuršumlija – Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine.