Продужава се рок јавног огласа за издавање у закуп пословног простора – локала у ул. Вука Караџића