Продужава се рок јавног огласа за издавање у закуп пословног простора – локала у ул. Вука Караџића

Почела са радом фото-колонија “Ђавоља Варош”
15. новембра 2017.
Радници куршумлијског комуналног предузећа улепшавају град
15. новембра 2017.

Продужава се рок јавног огласа за издавање у закуп пословног простора – локала у ул. Вука Караџића

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине објављује о продужењу рока Јавног огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора – локала у улици Вука Караџића бр. 22, површине 56 m2, на катастарској парцели бр. 5059 КО Куршумлија, објављен дана 02.11.2017. године.

Отварање понуда обавиће се дана 24.11.2017. године са почетком у 10 часова, у сали Скупштине општине Куршумлија. Писмене понуде се достављају најкасније до 24.11.2017. године, до 9 часова на адресу Општинске управе општине Куршумлија – Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине.