Проглашена ванредна ситуација на територији општине Куршумлија

Резултати тестирања 10. јануара: тестирано 24 лица, девет пацијената позитивно на ковид
11. јануара 2021.
Резултати тестирања 11. и 12. јануара: тестирано 56 лица, 16 пацијената позитивно на ковид
13. јануара 2021.

Проглашена ванредна ситуација на територији општине Куршумлија

Командант штаба за ванредне ситуације Радољуб Видић на основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”број 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (“Службени гласник РС”број 27/2020), а на основу Обавештења Оперативног дистрибутивног система «ЕПС Дистрибуција» д.о.о. Београд – погон Куршумлија од 12.01.2021. године, као и Упозорења о утицају ванредне/опасне појаве Републичког хидрометеролошког завода од 12.01.2021. године, донео је Закључак којим се проглашава ванредна ситуација на територији општине Куршумлија.

  1. Штаб за ванредне ситуације, на предлог члана Штаба – представника Електродистрибуције, и на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације на подручју угроженом опасношћу изазваном великим снежним падавинама, предлаже председнику општине да прогласи ванредну ситуацију на територији општине Куршумлија.
  2. Услед великих снежних падавина, које су почеле 09.01.2021. године, а које су узроковале велики додатни терет на електродистрибутивним водовима средњег и ниског напона, дошло је до кварова на поменутим електроенергетским објектима на подручју целе територије општине Куршумлија и дела подручја општине Прокупље. Служба управљања ЕПС Дистрибуције дистрибутивним објектима је издала налоге за радове на свим правцима који су погођени кваром а корисници су без напајања електричном енергијом више од 24 часа.
  3. Штаб ће редовно информисати и обавештавати становништво и јавност о свим битним чињеницама од значаја за заштиту и спасавање, као и о престанку опасности због којих је ванредна ситуација проглашена.

Одлука о проглашењу ванредне ситуације

Закључак којим се предлаже председнику општине да прогласи ванредну ситуацију на територији општине Куршумлија