Пролећно уређење градског парка, улица и јавних површина као и чишћење и прање јавних површина и улица у граду