Промоција ратног дневника Косте Војиновића од 1916. до 1917.