Проширење јавне расвете у зони Основне школе Милоје Закић