Проширење јавне расвете у зони Основне школе Милоје Закић

Континуирани радови на санацији путева у Куршумлији
27. октобра 2021.
Завршени радови на санацији путне инфраструктуре на локацијама Мачковац, Бело Поље и Пепељевац дужине 1.710 метара
2. новембра 2021.

Проширење јавне расвете у зони Основне школе Милоје Закић

Општина Куршумлија наставља да улаже у инфраструктуру како би грађанима обезбедила што боље услове за живот.

Поред радова на асфалтирању улица, улаже се у редовно одржавање и проширење јавне расвете.

Јавном расветом обухваћено је осветљење јавних површина као што су путеви, улице, паркови, мостови, пешачки прелази и друге уређене површине на којима је предвиђена изградња јавне расвете.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“ извршило је проширење јавне расвете по налогу Општине Куршумлија у зони ОШ „Милоје Закић“, како би се повећала безбедност деце и видљивост у зони школе. Извршено је осветљење прилаза и игралишта новим рефлекторима чиме је омогућено обављање спортских активности и током вечерњих часова.