Одржaна прва седница Општинског већа у 2017. години

Свети Сава на модернији начин
2. фебруара 2017.
Географски информациони систем и економски развој
7. фебруара 2017.

Одржaна прва седница Општинског већа у 2017. години

У среду, 1. фебруара председник Општинског већа – Радољуб Видић, одржао је прву седницу већа у 2017. години, на којој се донето низ одлука.

Већници општине Куршумлија подржали су предлог Одлуке о расподели финансијских средстава из текуће буџетске резерве у вредности од 470.000 динара, предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта ЈП за уређивање грађевинског земљишта “Куршумлија”, као и предлог Одлуке о допунама Одлуке о финансијској подршци породице са децом на територији општине Куршумлија.

На предлог председника Општинског већа – Радољуба Видића, већници су подржали предлог и формирали Комисију за израду Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Куршумлија за 2017 годину, која ће радити у следећем саставу: Јовица Ђиновић , дипл.инж. пољопривреде – председник , Јелена Радовић дипл. инж. пољопривреде – члан и Арсеније Тодоровић мастер инж. пољопривреде – члан.

На поменутој седници усвојен је и Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија за прошлу годину, као и предлог Годишњег плана рада Штаба за 2017 годину.