Радници ЈПК “Топлица” започели радове на реконструкцији Топличке улице

Фото-колонија „Ђавоља Варош“
10. новембра 2017.
Молба грађанима да уклоне своја возила због асфалтирања дела улице Косовске
14. новембра 2017.

Радници ЈПК “Топлица” започели радове на реконструкцији Топличке улице

Јавно предузеће комуналних делатности “Топлица” је отпочело радове на реконструкцији Топличке улице, изградњом нових водоводних прикључака на Магистрални цевовод бр. 5. Планирана вредност ових радова износи око 1,7 милиона динара.

Након тога, почиње се са израдом атмосферске канализације у дужини од 800 метара, а процењена вредност тих радова износи 14 милиона динара. У плану је да се након завршетка горе поменутих радова, ради и преасфалтирање улице.

Очекивано трајање радова је око 30 радних дана, па из овог јавног предузећа апелују за разумевање грађана уколико дође до краткотрајних престанака снабдевања водом у периоду извођења радова. Средства за реализацију јавне набавке, предвиђена су буџетом општине Куршумлија, док ће контролу извршења послова вршити Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Куршумлија”.