Рани јавни увид поводом израде првих измена и допуна плана генералне регулације Пролом Бања