Реализована три пројекта у Основној школи „Милоје Закић“