Registracija stambenih zajednica

U cilju unapređenja stanja u oblasti stanovanja na predlog Ministarstva građevinarstva i infrastrukture krajem 2016. godine usvojen je i Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. Glasnik RS“, broj 104/16).

Stupanjem na snagu Zakona 31. decembra 2016. godine stvorili su se preduslovi da se poboljša sistem upravljanja i održavanja u stambenim zgradama. Upravo zbog uvođenja efikasnog sistema upravljanja, stambenoj jedinici kao organizaciji vlasnika posebnih delova, data je mogućnost da bude nosilac svih prava i obaveza u svojstvu pravnog lica , i to ne samo u poslovima koji se tiču održavanja i korišćenja zgrade, što je bilo po prethodnom zakonskom rešenju, već u punom pravnom prometu.

U tom smislu, bilo je potrebno da se drugačije uredi i registracija stambenih zajednica kao i da podaci o stambenoj zajednici i upravniku budu javno dostupni. Zakonom je po prvi put uspostavljen jedinstven sistem registracije stambenih zajednica u celoj zemlji , čime se zamenjuje dosadašnja različita praksa vođenja evidencije o stambenim zgradama (a mnoge opštine ovakvu evidenciju nisu ni imale).

Registracija stambenih zajednica je predviđena kao „jednošalterski“ sistem, kojim se obezbeđuje registrovanje podataka o stambenoj zajednici na jednom mestu, a Rešenja o registraciji stambenih zajednica biće javno dostupna na internet strani Republičkog geodetskog zavoda.

Za sve informacije o načinu vođenja stambenih zajednica možete se obratiti na e-adresu:

registar.stambenihzajednica@mgsi.gov.rs

Za sve informacije o korišćenju aplikacije registar stambenih zajednica možete se obratiti na e-adresu:

jedinstvenaevidencija@rgz.gov.rs