Решење о закључењу бирачког списка за избор чланова савета месних заједница на територији општине Куршумлија

Обавештење о времену и месту одржавања избора за чланове савета месних заједница на територији општине Куршумлија
26. маја 2021.
Акција сузбијања комараца на територији општине Куршумлија од 31. маја до 03. јуна
31. маја 2021.

Решење о закључењу бирачког списка за избор чланова савета месних заједница на територији општине Куршумлија

На основу члана 33. и 44. Одлуке о месним заједницама на територији општине Куршумлија и члана 24. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Куршумлија, Општинска управа општине Куршумлија доноси Решење о закључењу бирачког списка за избор чланова савета месних заједница на територији општине Куршумлија.

Закључује се бирачки списак и утврђује укупно 11.717 бирача,  за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Куршумлија за изборе расписане за дан 30.05.2021. године и то :

 • Месна заједница Милош Мушовић, укупан број бирача 1.038
 • Месна заједница Стеван Немања, укупан број бирача 951
 • Месна заједница Косанчић Иван, укупан број бирача 949
 • Месна заједница Милоје Закић, укупан број бирача 3.585
 • Месна заједница Радош Јовановић Сеља, укупан број бирача 1.599
 • Месна заједница Дринка Павловић, укупан број бирача 836
 • Месна заједница Гвоздени Пук, укупан број бирача 839
 • Месна заједница Барлово, укупан број бирача 249
 • Месна заједница Доња Микуљана, укупан број бирача 312
 • Месна заједница Добри До, укупан број бирача 83
 • Месна заједница Пролом, укупан број бирача 114
 • Месна заједница Рударе, укупан број бирача 132
 • Месна заједница Куршумлијска бања, укупан број бирача 232
 • Месна заједница Тмава, укупан број бирача 92
 • Месна заједница Коњува, укупан број бирача 107
 • Месна заједница Кастрат, укупан број бирача 259
 • Месна заједница Иван Кула, укупан број бирача 62
 • Месна заједница Пепељевац, укупан број бирача 209 и
 • Месна заједница Сагоњево, укупан број бирача 69