Резултати конкурса за доделу стипендија за 2018/2019. годину

Стипендије – апсолвенти који су испунили услове конкурса и који су остварили право на општинску стипендију
Стипендије – студенти који су испунили услове конкурса и остварили право на општинску стипендију
Стипендије – ученици средњих школа ван територије општине Куршумлија који су испунили услове конкурса и остварили право на општинску стипендију
Стипендије – ученици средње школе Куршумлијско-Подујевска гимназија Куршумлија који су испунили услове конкурса и остварили право на општинску стипендију
Стипендије – ученици Куршумлијско-Подујевске економско-техничке школе који су испунили услове конкурса и остварили право на општинску стипендију

Стипендије – студенти који нису испунили услове конкурса и нису остварили право на општинску стипендију
Стипендије – ученици који нису испунили услове конкурса и нису остварили право на општинску стипендију