У Влади Србије одржан састанак радне групе за уређење и развој јужне Србије, тема приоритетни пројекти на овом подручју