Спортски центар Куршумлија набавио савремену трактор косачицу за одржавање терена