Спортски центар Куршумлија организује „Радничко спортске игре 2020“