Subvenciju za zamenu stolarije dobilo je 54 građana Kuršumlije, a jedan građanin za ugradnju solarnog kolektora