Туристи из Лебана и Лесковца посетили куршумлијску општину