Туристичка организација Куршумлије реализује пројекат израде и постављања саобраћајно-туристичке сигнализације