У другој фази изградњe потпорног зида у улици Др Мелгарда још 15 метара