У Попису пољопривреде 2023. биће ангажовано око три хиљаде пописивача