У току је извођење радова на доградњи фекалне канализације у улици Прокопија Михајловића Проке