У току су радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Р. М. Само – прилаз Илићи