Усвојен предлог Одлуке о допунском буџету (ребаланс III) и Одлука о буџету општине Куршумлија за наредну годину

Резултати тестирања 15. децембра: тестирано 39 лица, десет пацијената позитивно на ковид
16. децембра 2020.
Резултати тестирања 16. децембра: тестирано 34 лица, осам пацијената позитивно на ковид
17. децембра 2020.

Усвојен предлог Одлуке о допунском буџету (ребаланс III) и Одлука о буџету општине Куршумлија за наредну годину

У уторак 15. децембра одржана је 26. седница Општинског већа којом је председавао Радољуб Видић председник Општинског већа. Најважније тачке ове седнице односиле су се на предлог Одлуке о допунском буџету (ребаланс III) општине Куршумлија као и предлог Одлуке о буџету за 2021. годину.

Детаљно образлажући предлог Одлуке о допунском буџету (ребаланс III) за 2020. годину председник Видић истакао је том приликом да је буџет умањен за 87 милиона динара услед смањења прихода што износи 793,000.000,00 динара, од којих су приходи из буџета 735,357,605,26 динара,  сопствени приходи 6,264.000,00 динара,  трансфери од осталих нивоа власти 4.610.000,00 динара,  пренета средства из 2019. године износе 46.767.694,74 динара.

План расхода по програмима за прошлу годину износи: Становање, урбанизам и просторно планирање 16.500.000,00, Комуналне делатности 120.462.000,00, Локлани економски развој 5.000.000,00 , развој туризма 12.624.080,00, Пољопривреда и рурални развој 19.000.000,00, заштита животне средине 28.500.000,00, Организација саобраћаја и саобраћајне структуре 98.318.000,00, Предшколско образовање и васпитање 71.964.000,00, Основно образовање 31.756.374,00,  Средње образовање 11.175.000,00, Социјална и дечија заштита 84.904.000,00, Здравствена заштита 7.700.000,00, Развој културе и информисања 9.531.000,00, Развој омладине и спорта 43.269.200,00, Опште услуге Локалне самоуправе 213.636.346,00, Политички систем Локалне самоуправе 18.660.000,00.

Председник Видић детаљно је образложио и предлог Одлуке о буџету за 2021. годину, истичући  да се приликом дефинисања најважнијег документа искључиво руководи законским оквирима и прописима, стратешким припоритетима развоја.

„Буџет за наредну годину износиће 727.000.000,00 динара, од којих ће порези на доходак и добит износити 223,350.000,00, капитални трансфери и дотације од иностраних држава 297.000.000,00, порез на имовину 61.000.000,00, док ће порези на добра и услуге који обухватају порез на моторна возила 11.000.000,00, накнаде за коришћење добра од општег интереса 100.000,00, боравишна такса 14.000.000.00 и еколошки динар 3.000.000.00, изностити 28.100.000,00 динара. Комунална такса на фирму 12.000.000,00 док ће приходи од имовине износити 11.050.000,00 динара, као и приходи од продаје добара и услуга 23.470.000,00. динара“, рекао је Видић.

Према његовим речима Програми који ће се финансирати из буџета општине Куршумлија у наредној години: Становање, урбанизам и просторно планирање 14.000.000,00, Комуналне делатности 105.500.000,00, Локлани економски развој 5.000.000,00 , развој туризма 11.286.000,00, Пољопривреда и рурални развој 15.000.000,00, заштита животне средине 13.500.000,00, Организација саобраћаја и саобраћајне структуре 74.500.000,00, Предшколско образовање и васпитање 89.509.000,00, Основно образовање 39.789.000,00,  Средње образовање 18.838.000,00, Социјална и дечија заштита 72.270.000,00, Здравствена заштита 9.200.000,00, Развој културе и информисања 9.958.000,00, Развој омладине и спорта 45.544.000,00, Опште услуге Локалне самоуправе 181.276.000,00, Политички систем Локалне самоуправе 18.830.000,00. Енергерска ефикасност 2.000.000,00 динара. О Предлогу буџета за наредну годину детаљно ће разматрати и одборници Скупштине општине Куршумлија на седници 18. децембра.

У наставку седнице већници општине Куршумлија усвојили су низ комуналних одлука, предлог Локалног акционог плана запошљавања за наредну годину, као и предлог Стратегије за унапређење предшколског васпитањаи образовања општине Куршумлија у периоду од 2020- 2025. године.

Стратегија за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Куршумлија представља оквир за спровођење активности којима ће се унапредити предшколско васпитање и образовање на територији општине Куршумлија. Носилац активности стварања Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања је општина Куршумлија. Оформљена је радна група за реализацију пројекта „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања – СУПЕР“. Радна група је заједно са представницима Центра за интерактивну педагогију, стручним радницима из предшколске установе „Сунце“ и представницима из других установа израдила ову Стратегију и акциони план као њен саставни део.