Увид у део Јединственог бирачког списка за подручје општине Куршумлија

У Куршумлији обележен Дан победе над фашизмом
10. маја 2020.
Од 19 тестираних лица нема позитивних на корона вирус, два пацијента излечена
13. маја 2020.

Увид у део Јединственог бирачког списка за подручје општине Куршумлија

Општинска управа општине Куршумлија излаже на увид део Јединственог бирачког списка за подручје општине Куршумлија.

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Кушрумлија, изложен је у згради Општинске управе Куршумлија, ул. Пролетерских бригада б.б., I спрат, канцеларија бр. 10.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтев за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Куршумлија, могу поднети Општинској управи сваког дана у времену од 7:00 до 15:00 часова, најкасније до дана закључења бирачког списка 05. јуна 2020. године.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Куршумлија (изабрано место гласања) најкасније до 30. маја 2020. године (пет дана пре закључења бирачког списка). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak,  уношењем података о јединственом матичном броју грађана.