Влада Јапана обезбедила 67.610,00 евра куршумлијском Дому здравља