Влада Србије донела закључак о продужетку исплате права по основу социјалне заштите свима којима није донето ново Решење

Важно обавештење: У Куршумлији нема оболелих од корона вируса
27. марта 2020.
У Куршумлији се врши дезинфекција јавних простора – стамбених зграда, установа, банака…
28. марта 2020.

Влада Србије донела закључак о продужетку исплате права по основу социјалне заштите свима којима није донето ново Решење

Влада Републике Србије, на седници 24. марта 2020. године донела је закључак којим се свим корисницима права на новчану социјалну помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица, увећани додатак за помоћ и негу другог лица, дечији додатак, накнаду зараде по основу посебне неге детета, по прописима у области социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом, којима право истиче 15.03.2020. године и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу права, продужава даља исплата права на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.