ПОЗИВ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ИНВЕСТИТОРИМА

Срдачно вас позивамо да посетите наш град. Куршумлија има амбицију да постане град „за цео живот“ за све оне који воле ово место и оне који желе да остваре своје пословне идеје. Изузетно повољни природни услови, образована и ценовно конкурентна радна снага, повољан географски положај и бројни подстицаји за инвеститоре пружају могућност за остварење ове визије.

Данас, нажалост, Куршумлија дели тешку економску и привредну судбину читаве Србије али ми у општинској самоуправи радимо на томе да се ова ситуација промени. Посебно истичемо значај нових инвестиција за развој нашег региона.

Општинска управа је поуздан партнер свим потенцијалним инвеститорима који долазе у наш град. Уклонили смо бирократске препреке, свим инвеститорима омогућили особу за сарадњу у општинској управи, знатно снизили износе комуналних такси и пореза, посебно за производне и пољопривредне објекте. Пружамо флексибилне информационе услуге које обухватају основне податке о пословном окружењу, инфраструктури, економији региона, доступности радне снаге, образовних институција, подршке града и државне подршке. Такође смо спремни бити Ваши партнери у остваривању пословних жеља, планова, амбиција, партнери у стварању нових радних места и стварању нових вредности. Свим потенцијалним инвеститорима омогућавамо контакт са државним органима, локалним удружењима, кластерима, привредним коморама и другим релевантним организацијама. Чињеница да се општина Куршумлија налази у категорији девастираних значи додатне подстицаје за инвеститоре. Досадашњим корацима, инвеститорима смо обезбедили лакши и бржи пут до остваривања посебних дозвола и једноставнијег пословања.

Председник Општине Куршумлија.

РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

One stop shop.

Место: Агенција за привредне регистре АПР (www.apr.gov.rs)

Оснивачки капитал: 100 динара

Неопходно време за оснивање фирме: 5 дана

Регистрација фирми врши се у Агенцији за привредне регистре по принципу регистрације фирме на једном шалтеру, уз једноставнију административну процедуру и додатно скраћење рока за регистрацију. Једношалтерски систем регистрације успостављен је обједињавањем процедура за отпочињање пословања на једном месту и електронским повезивањем Агенције за привредне регистре (АПР), Пореске управе (ПУ), Фонда пензијског и инвалидског осигурања (ПИО) и Републичког завода за здравствено осигурање (РЗЗО).

При оснивању привредног друштва или предузетничке радње, грађани подносе АПР-у:

  • јединствену регистрациону пријаву за оснивање привредног субјекта,
  • пратећу документацију,
  • доказ о уплати накнаде за оснивање.

У законском року од 5 дана, на шалтеру АПР-а добићете решење о регистрацији привредног субјекта, заједно са матичним и пореским идентификационим бројем (ПИБ), пријавом Фонду пензијског и инвалидског осигурања, потврдом и регистарским бројем обвезника плаћања доприноса Републичком заводу за здравствено осигурање.