Рођен 1979. године

Радно искуство

2005-2010 ДОО „MV TIM“- Куршумлија, Србија – Референт за правне послове
2010-2011 Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“, Куршумлија, Србија – Шеф наплатне службе
2012-2013 Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“, Куршумлија, Србија – Вршилац дужности директора
2013-2020 Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“, Куршумлија, Србија – Директор
2020-2021 Општинска управа Куршумлија, Куршумлија, Србија – Заменик председника општине Куршумлија

Образовање

1994-1998 Гимназија „Радиш Јовановић Сеља“ у Куршумлији – Природно математички смер
1999-2003 Правни факултет, Универзитет у Нишу – Диплома о стеченом вишем образовању
2009-2011 Правни факултет за привреду и правосуђе, Универзитет Привредна академија у Новом Сад

Место пребивалишта: Куршумлија, Србија
Ожењен, отац двоје малолетне деце