Врњачка Бања – Промотивна кампања „Види Србију – које моменте ћеш памтити овог лета?”