Vukosavljević: Obnova prvih zadužbina Stefana Nemanje prioritet