Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

 • Sva polja označena sa * moraju biti popunjena
  1. Traženu dokumentaciju, šaljemo isključivo na području Republike Srbije, samo za osobe koje su upisane u matičnu knjigu rođenih, venčanih, umrlih i knjigu državljana u Kuršumliji.
  2. U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili e-poštom.
  3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonom kažnjiva.
  4. Za više informacija možete se obratiti na telefon matične službe: 027/381-402, ili na e-mail: maticar@kursumlija.org
  5. Izvodi i uverenja se šalju preporučenom poštom ili post-ekspresom, nakon prispele potvrde o uplati odgovarajućih taksi.
  6. Potvrde o uplati taksi možete: 1. Poslati originale uplatnica preporučenom poštom, na adresu: Opština Kuršumlija, za matičnu službu, ul. Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija, ili 2. Skenirati i dodati kao fajl prilikom popunjavanja naše elektronske forme ili poslati na našu email adresu.
  Opštinska administrativna taksa Republička administrativna taksa
 

Verifikacija