Захтев за издавање уверења о држављанству

Захтев за издавање уверења о држављанству

 • Сва поља означена са * морају бити попуњена
  1. Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју Републике Србије, само за особе које су уписане у матичну књигу рођених, венчаних, умрлих и књигу држављана у Куршумлији.
  2. У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.
  3. Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.
  4. За више информација можете се обратити на телефон матичне службе: 027/381-402, или на е-маил: maticar@kursumlija.org
  5. Изводи и уверења се шаљу препорученом поштом или пост-експресом, након приспеле потврде о уплати одговарајућих такси.
  6. Потврде о уплати такси можете: 1. Послати оригинале уплатница препорученом поштом, на адресу: Општина Куршумлија, за матичну службу, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, или 2. Скенирати и додати као фајл приликом попуњавања наше електронске форме или послати на нашу емаил адресу.
  Општинска административна такса
  Републичка административна такса
 

Верификација