Завршена градска капела, објекат предат ЈПКД Топлица на коришћење