96 локалних самоуправа на путу доброг управљања: Потписан Меморандум о разумевању са програмом Swiss PRO