Библиотека – резултати Наградног литерарног конкурса поводом Јубилеја 850 год. Nемањиних задужбина