Обавештење – I. фазa припремних радова на реконструкцији улице Палих бораца у Куршумлији