Обавештење – I. фазa припремних радова на реконструкцији улице Палих бораца у Куршумлији

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације Луковска бања
26. октобра 2018.
Библиотека – резултати Наградног литерарног конкурса поводом Јубилеја 850 год. Nемањиних задужбина
26. октобра 2018.

Обавештење – I. фазa припремних радова на реконструкцији улице Палих бораца у Куршумлији

Обавештавају се грађани општине Куршумлија да је у току реализација I.фазе припремних радова на реконструкцији улице Палих бораца у Куршумлији и да је Одељење за привреду и локални економски развој општине Куршумлија донело дана 23.10.2018. године Решење бр. 01-344-145 у коме се даје сагласност за обуставу саобраћаја од улице Косовске до улице Косте Војиновића, ради реализације I.фазе припремних радова на реконструкцији улице Палих бораца у Куршумлији.

Сагласност за обуставу саобраћаја се даје од дана 26.10.2018. године од 6,оо до дана 26.11.2018. године до  24,оо часова.

Приступ наведеној локацији у том периоду дозволиће се само возилима градилишта, односно извођача радова, и то под унапред дефинисаним условима.

Саобраћај ће се у наведеном периоду на локацији уредити Пројектом саобраћаја и саобраћајне сигнализације, привремене регулације и саобраћаја за извођење радова на реконструкцији у улици Палих бораца у Куршумлији.

 

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
 Снежана Радовић, дипл.ецц.

Обавештење – I. фазa припремних радова на реконструкцији улице Палих бораца у Куршумлији