Други јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа

Не убијте ми сјећање – Промоција књиге Драгутина Драже Албијанића у Куршумлији
26. септембра 2019.
ЈПКД Топлица изводи реконструкцију водоводне мреже у Баћоглавској улици
27. септембра 2019.

Други јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа

Развојни програм ЕУ ПРО расписује други Јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа.

Рок за подношење пријава је 10. новембар 2019 у 24:00h.

Позив обухвата две партије (ЛОТ 1 и ЛОТ 2).

Обе партије (ЛОТ-а) су усмерене на предузетнике, микро и мала предузећа (МСП), регистрована за производњу у периоду између 1. јануара 2014. и 31. децембра 2018. године. Додатни критеријум за МСП која се пријављују за другу партију (односно други ЛОТ) је да буду у групи брзорастућих предузећа и предузетника и/или усмерена на извоз.

Прихватљиве активности у оквиру овог Позива обухватају:

1. Набавку опреме у циљу побољшања квалитета постојећих или развоја нових производа, повећане продуктивности, подршке развоја производа са вишом додатом вредношћу, подршке увођењу иновација и олакшаног ширења тржишта – што обавезно чини минимум 80% вредности пројекта;

2. Увођење услуга које доприносе побољшању квалитета постојећих или развоју нових производа, повећању продуктивности, подршци развоју производа са вишом додатом вредношћу, подршци увођењу иновација и олакшаном ширењу тржишта – што опционо чини максимално 20% вредности пројекта.

Више информација о јавном позиву и начину конкурисања можете пронаћи на сајту Развојног програма ЕУ ПРО