ЈПКД Топлица изводи реконструкцију водоводне мреже у Баћоглавској улици