Европска средства за нову медицинску лабораторију у Куршумлији