Општинско веће усвојило одлуку о новим ценама квадратног метра непокретности

Председник општине о актуелним инвестицијама у граду
1. децембра 2013.
Европска средства за нову медицинску лабораторију у Куршумлији
5. децембра 2013.

Општинско веће усвојило одлуку о новим ценама квадратног метра непокретности

 

На седници одржаној 29.11.2013. године Општинско веће општине Куршумлије донело је одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину, на територији општине Куршумлија.

Како је прецизирано у одлуци, одређене су зоне за утврђивање пореза на имовину у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајне повезаности са централним деловима општине Куршумлија, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА а зона, ПРВА б зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона, с тим да је прва а зона утврђена за најопремљенију зону.
Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014.годину на територији општине Куршумлија износе:

Групе непокретности И а зона И б зона ИИ зона ИИИ зона ИВ зона В зона
Грађевинско земљиште 1.200,00 1.000,00 600,00 500,00    
Пољопривредно земљиште         40,00 16,00
Шумско земљиште         40,00 16,00
Станови 40.000,00 35.000,00 30.000,00 20.000,00    
Куће за становање 25.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00    
Пословне зграде и други (подземни и надземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности 80.000,00 60.000,00 40.000,00 30.000,00    
Гараже и гаражна места 20.000,00 15.000,00 15.000,00 2.000,00