Грађевинска група комуналног предузећа изводи радове у насељу Кастрат