Грађевинска група комуналног предузећа изводи радове у насељу Кастрат

Туристичка организација расписује аудицију за “Први глас Куршумлије”
4. јула 2018.
Млађи огранак Неформалне групе “Пера Детлић” извешће представу “Бајка из Парка”
9. јула 2018.

Грађевинска група комуналног предузећа изводи радове у насељу Кастрат

Како атмосферске воде све више представљају проблем грађанима, израда потпорних и парапетних зидова је неопходна како би се заштитили објекти.
Поменуте грађевинске радове, ЈПКД “Топлица” тренутно изводе у насељу Кастрат у засеоку Симовићи.
Дужина парапетног зида је 20m, потпорног 9m, а у фази је и постављање ивичњака у дужини 10m.