Instrukcije za rad kozmetičkih i frizerskih salona u primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19

Štab za vanredne situacije opštine Kuršumlija, doneo je zaključak kojim se preporučuje svim privrednim subjektima da nastave rad punim kapacitetom, uz poštovanje preventivnih mera
27. aprila 2020.
Instrukciju za rad teretana i fitnes klubova u primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19
27. aprila 2020.

Instrukcije za rad kozmetičkih i frizerskih salona u primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Kuršumlija, na sednici održanoj dana 27.04.2020. godine donoeo je sledeće Instrukcije za rad kozmetičkih i frizerskih salona u primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19:

 1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga (nošenje zaštitne opreme, fizička distanca, obavezna dezinfekcija ruku prilikom ulaska u salon, obavezna dezinfekcija obuće pri ulasku u salon).
 2. Na ulazu u salon mora biti instalirana dezo barijera (podmetač natopljen dezinfekcionim sredstvom – hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom).
 3. Prilikom otvaranja i zatvaranja salona, dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, kao i pod salona. U toku radnog dana provetravati sve prostorije što češće.
 4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih ili korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi od minimalno 70% alkohola.
 5. Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga salona telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom.
 6. U salonu može boraviti ograničen broj korisnika, tako da razdaljina između dva korisnika bude minimum 2 metra (koristiti svaku drugu stolicu i sl).
 7. Prilikom rada sa korisnicima, obavezno je nošenje zaštitne maske i rukavica.
 8. Prilikom pružanja usluga higijenske nege i ulepšavanja lica i tela, kao i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože odgovorna lica salona dužna su da obezbede da se te usluge pružaju pod uslovima i na način kojim se sprečava pojava i prenošenje bolesti, a ukoliko to nije moguće, da takve usluge ne pružaju.
 9. Sva oprema i sredstva za rad, radne površine, naročito oni koji se neposredno koriste na korisniku (češljevi, peškiri, makaze, kreveti, instrumenti u kozmetičkim salonima, itd) moraju biti obavezno dezinfikovani nakon svake upotrebe. Po mogućstvu koristiti jednokratnu papirnu ili plastičnu galanteriju, a ukoliko se koristi galanterija od tkanine (peškir, zaštitni ogrtači za korisnike i sl.) obavezno ih koristiti samo za jednog korisnika.
 10. Otpadni materijal koji nastane u radu salona pokupiti i staviti u jednu kesu za đubre koju treba dobro zavezati, pa staviti u još jednu kesu i odložiti na za to predviđeno mesto.
 11. Upotrebljene peškire i drugu tekstilnu galanteriju odložiti u posebno određenu kesu, te ih na kraju radnog dana oprati u mašini za veš sa korišćenjem praška za veš na visokoj temperaturi.
 12. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, sobe za presvlačenje, tuš kabine, kupatila, WC i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog pojedinačnog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije.
 13. Radne površine, stolice i stolovi koji se ne koriste često moraju se dezinfikovati minimum jednom u toku radnog dana.
 14. Ceo prostor salona, sa svim pratećim prostorijama mora svakodnevno biti dezinfikovan nakon završetka rada salona.
 15. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice salona dužno je da, bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti.
 16. U slučaju sumnje da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), zaposleni i/ili odgovorno lice salona dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti.