Извештај полицијске станице у Куршумлији о предузетим мерама на подручју општине због повреда прописаних мера за време ванредног стања